Divat és ékszer blog

2020. nov. 20. Hasznos tudnivalók

Pandora „Karácsonyi charm ötletek” Facebook játék szabályzat

 

Játékszabályzat - 2020 - karácsonyi promóció
 
1.) A játék, a promóció szervezője
 
A Divatékszerbolt „Karácsonyi charm ötletek” elnevezésű promóciós játék („Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Tagira Kereskedelmi és Szolgaltátó Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19., cégjegyzékszáma:20-09-064294) („Szervező”).
 
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.


2.) A játékban és a sorsolásban történő részvétel feltételei
 
2.1 A promóciós játékban a Divatékszerbolt webáruház minden Facebook fiókkal rendelkező partnere, látogatója részt vehet, amennyiben az aktuális játék forduló kiírásában megjelölt feladatra érvényes és a kiírásnak megfelelő megoldást helyez el a Divatékszerbolt Facebook oldalán a játékkiírás alatt kommentben az egyes fordulók beküldési határidejéig.
 
A „Karácsonyi charm ötletek” játék egyes fordulóinak beküldési határidejei:
 
2020. november 26. 24:00 óra
2020. november 30. 24:00 óra
2020. december 4. 24:00 óra
2020. december 8. 24:00 óra
2020. december 12. 24:00 óra
 
2.2 A Divatékszerbolt promóciós játékban és a sorsoláson csak a 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. A játékosok a játékban történt részvételükkel kijelentik, hogy elmúltak 18 évesek.
 
2.3 A játékban és a sorsoláson fordulónként az azonos Facebook profilról posztolt megoldások közül csak egy megfejtést, a legtöbb like-ot kapó megfejtést veszi a szervező figyelembe.
 
2.4. A promóciós játékban nem vehetnek részt a Divatékszerbolt webáruház üzemeltetőjének munkatársai és azok közeli hozzátartozói.
 

3.) A játék időtartama
 
A promóciós játék 2020. november 23. napján a játéksorozat első nyitó feladatát tartalmazó  
Facebook posztjának a Divatékszerbolt hivatalos oldalán (https://www.facebook.com/divatekszerbolt/) történő kihelyezésével kezdődik és 2020. december 12. napján 24:00 óráig, az utolsó érvényes válasz komment beérkezéséig tart.
 

4.) A játék menete, a sorsolások
 
4.1. A „Karácsonyi charm ötletek” promóciós játék időszakában a Szervező november 23.-ai kezdettel, többfordulós játékot hirdet meg, melynek keretében hivatalos Facebook oldalán egy játékindító posztban megjelöli az adott feladatot. A fordulók feladataiban a szervező megjelöli a megajándékozandó célszemélyt és az ajándékozáshoz felhasználható termékcsoportokat, amelyek alapján a játékos egy ajándék összeállítást tervez és egy ajándék kísérőkártya szöveget készít, amelyet a kiíró poszt alatt helyez el kommentben.
 
4.2 A játékban történő részvétel esetén egy darab a kiírásnak megfelelő Pandora charm-ot kell linkjével együtt a Divatékszerbolt webáruházból a kommentbe beletenni és egy max 200 karakteres, frappáns, ötletes ajándék kísérőkártya szöveget kell írni és elhelyezni szintén ugyanabban a kommentben.
 
4.3 A feltöltött ajándék ötlet és kísérőkártya szöveg komment bárki által tetszőlegesen like-olható és az adott fordulóban a forduló határidejéig a legtöbb like-ot kapott komment és kommentelő az egyik nyertese az adott fordulónak. A kiíró, a Divatékszerbolt webáruház is aktívan részt vesz a játék kommentek like-olásában, szavazategyenlőség esetén a Divatékszerbolt like-ja dönti el a versenyt. Egyéb szavazategyenlőség esetén az időben korábban feltöltött post az egyik nyertese a fordulónak.
 
A játék keretében egy azonos profilról játszó játékos csak egy esetben lehet az 5 forduló legtöbb like-ot kapó nyertese, második esetben automatikusan kizárásra kerül a lehetséges nyertesek közül és a következő jogosult, legtöbb like-ot kapott játékos kerül nyertesként meghirdetésre. 
 
4.4 A feltöltött ajándék ötlet és kísérőkártya szöveg kommentekben található megoldásokat fordulónként a kiíró a Divatékszerbolt munkatársaiból álló zsűri is szemlézi és a legjobb ötlet, a legjobb, legfrappánsabb, legszívhezszólóbb kísérőkártya szöveg alapján egy második nyertest is meghirdet.
 
4.5 Szervező az egyes játék fordulók végén a Facebook postban megküldött megfejtések eredményének megfelelően, a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő nyertesek  részére, a 4.3 és 4.4 pontokban meghatározott nyertesek számára 1-1 db Pandora karácsonyi karkötőt biztosít és küld el megadott szállítási címükre nyereményként.
 
4.6 A Szervező az egyes fordulók nyerteseinek megajándékozásán túl, az egyes fordulók nyerteseit a sorsolásból már kizárva további 1 db karkötőt sorsol ki a játékban résztvevő játékosok között.
 
4.7. Szervező a játékfordulók végén a Facebook postban megküldött megfejtéseknek megfelelően, a 4.6. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosainak részére az ajándék Pandora karácsonyi karkötő a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program (www.random.org) segítségével sorsolja ki. A sorsolás helyszíne a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltató́ Kft.  székhelye: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19. A sorsolás zártkörű.
 
 
5.) A nyeremények, a nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1. A Promócióban az alábbi Nyereményeket biztosítja és részben sorsolja ki a Szervező:
11 db Pandora karácsonyi karkötő
 
5.2 Az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjai:

Első forduló: 2020. november 27. 12:00 óra
Második forduló: 2020. december 1. 12:00 óra
Harmadik forduló: 2020. december 5. 12:00 óra
Negyedik forduló: 2020. december 9. 12:00 óra
Ötödik forduló: 2020. december 14. 12:00 óra
 
Sorsolás: december 14. 14:00 óra

5.3. A Szervező a Nyerteseket legkésőbb az eredményhirdetést, illetve a sorsolási időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Facebook oldalra kitett eredményközlő postban, illetve a játék során a játékos által megadott Facebook profil címére küldött messenger üzenet segítségével(amennyiben a játékos profiljában engedélyezett ez a funkció), 1 (egy) alkalommal („Értesítés”). 
 
A nyertes Játékos az info@divatekszerbolt.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és a Nyeremény átadásához szükséges postázási címét és kontakt adatait pontosan megadni.
 
Amennyiben egy Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, a Részvételi szabályzat alapján a Játékból kizárásra került, így elesik a nyereményétől. Az egyes fordulok esetlegesen kizárt nyereményei a december 15.-ei sorsolási alapba kerülnek és így a december 15.-ei sorsolás elveinek megfelelően a játékban résztvevő játékosok között kerülnek kisorsolásra.
 
Amennyiben a sorsoláskor meghirdetett nyertes kizárásra kerülne a Promócióból, vagy nem igazolja vissza az Értesítést, vagy a Nyeremény átadása bármely egyéb, Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, az adott Nyereményt visszavontnak kell tekinteni.
 
5.4. Szervező a Nyereményt a Nyertessel történt egyeztetést és visszaigazolását követően, postai úton juttatja el legkésőbb 2020. december 31-ig a Játékos megadott szállítási címére. Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani. Amennyiben a Nyeremény jelen pontban írt időpontban történő átvétele Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy e körülmény Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény kézbesítésére és átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
 
5.5. A Szervező a Nyereményeket és a promóciós játék nyerteseit a Honlapon és a Facebook oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes a Játék során megadott neve, Facebook profilja jelenik meg.
 

6.) Vegyes rendelkezések
 
6.1. A játékos által a játékba küldött tartalmak, a játékos megadott adatainak a hiányosságaiért (hiányzó adatok, elírások, nem valós adatok feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Partner a Nyereményét az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 
6.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.
 
6.3. A Promóciós játékkal kapcsolatban a játékban részt vevő részéről felmerülő egyéb költségek(például: utazás, levelezés, kommunikáció, nyereményátvétel, stb.) a Játékost terhelik.
 
6.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek teljesülését, a Partner által megadott adatok helyességét érvényességét, valódiságát. Amennyiben bármely szabálytalanságot (pl. összeférhetetlenséget) vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Partnert azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.
 
6.5 A Szervező kizárja a felelősségét a honlap és a Facebook szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a szolgáltatások nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve a hibát megszüntesse.
 
6.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékba beküldött tartalmakat szemlézze, azokat részben, vagy egészben blog, cikk, tartalom formájában a weboldalán, vagy Facebook oldalán megjelentesse. A játékba küldött tartalmak ezen felhasználásához a játékos a játékban történő részvételével hozzájárul.
 
6.7 A Szervező a Promóciót követően a játékról összefoglalót, cikket, beszámolót jelentethet meg, ahol a nyertesek neve, a játékba beküldött tartalmai, megjelentetésre kerülhetnek.
 
6.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
 
6.9. A jelen promóciós játékra és részvételi szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal.
 
Nagykanizsa, 2020. november 23.
 
Számítunk a véleményedre! Kérlek oszd meg Facebook oldaladon is! Várd meg komment írás után a felugró ablakot a hűségpontokért!

Hírlevél feliratkozás

Szeretnél értesülni a legújabb akciókról, a legújabb kollekciókról? Iratkozz fel hírlevelünkre és fáradozásodat most egy 1.000 Ft-os kuponnal viszonozzuk!

  • Feliratkozom

Cimkefelhő

Vásárlónk írta

Igényes üzlet, igényes ékszerek, charmok, amit egy nő szeretne. Rendkívül gyors szállítás, egy kis meglepi.

V. Andrásné - Pandora karkötő és chaem

× Itt vár az 1,000 Ft-os kuponod! :)