Neked mit mesél a karkötő? Valentin-nap nyereményjáték.

Valentin-nap közeledtével most történetmesélő játékra invitálunk Téged! Neked, akár személyesen mit mesél ez a Pandora karkötő? Milyen életesemények láncolatát látod a charmok által elmesélt történetben? Játssz velünk és írd meg kommentben, hogy szerinted milyen egyedi élet-történet állhat mögötte.

Tudtad, hogy a dán Pandora ékszer márka sokkal több, mint édes, kézműves charmok gyűjteménye? 

Hitvallásuk szerint minden nőnek megvan a története, amely teljesen egyedi és megismételhetetlen pillanatokból áll. Gondolj bele, a te életed is boldog vagy éppen szívszorító, örömteli vagy zaklatott momentumok folyamatos változásából áll. Ezek a pillanatok formálnak téged azzá, ami éppen vagy, és ezek hajtanak afelé, amivé válni szeretnél. A Pandora kiváló minőségű, kézzel megmunkált, modern és eredeti ékszereivel az életed egyedi pillanatait ünnepli.

A játék végén két nyertest hirdetünk. 

A játék végén a legszebb történetről egy 3 tagú zsűri fog dönteni. A kiválasztott történet írójának a nyereménye egy Pandora Rózsa szívlakat függő ezüst charm és egy Pandora Moments ezüst multi kígyólánc karkötő.

Pandora ajándék karkötő és charm

Sorsolás útján még egy nyertes hirdetünk. A sorsolásba bekerül mindenki, aki írt egy történetet a karkötőhöz kapcsolódóan, a poszt alá kommentben, a játék időtartama alatt. Mindenki csak egyszer tud a kalapba kerülni, amelyből kisorsolunk egy nyertest, akinek a nyereménye egy Pandora Lóhere patkó és katicabogár ezüst charm (lásd kommentben a bejegyzés alatt).

Pandora ajándék charm


A játék időtartama: 2022. 01. 24 - 2021. 01. 31.

Mit kell beküldeni és hová?

A karkötőhöz kapcsolódó élettörténetet, minimum 600, maximum 1000 karakterben (a karaktereket a szóközökkel együtt számoljuk!) kommentben megírni a Divatékszerbolt Facebook-oldalára, a Valentin-napi játékfelhívás alá. Nem szükséges a történetbe az összes charmot belefoglalni, de legalább 3 szimbolikus charmot érinteni szükséges. (Az interneten számos szolgáltatás elérhető, ahol a szöveg bemásolását követően könnyedén ellenőrizhető a karakterszám, pl. Google Translate.)

Mi alapján ítél a zsűri?

A zsűri ellenőrzi, hogy a beküldött szövegek megfelelnek-e a kiírásban leírtaknak, majd a zsűritagok szubjektív döntése és értékítélete alapján a szabályoknak megfelelő írások közül, a legmeghatóbb, legkreatívabb, legötletesebb írást választja ki a nyereményjáték végén.
 

Játékszabályzat - 2022 - valentin-napi nyereményjáték

1.) A játék, a promóció szervezője

A Divatékszerbolt „Neked mit mesél a karkötő? Valentin-nap nyereményjáték.” elnevezésű promóciós játék („Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltátó Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19., cégjegyzékszáma:20-09-064294) („Szervező”).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2.) A játékban és a sorsolásban történő részvétel feltételei

2.1 A promóciós játékban a Divatékszerbolt webáruház minden Facebook fiókkal rendelkező partnere, látogatója részt vehet, amennyiben az aktuális játék forduló kiírásában megjelölt feladatra érvényes és a kiírásnak megfelelő megoldást helyez el a Divatékszerbolt Facebook oldalán a játékkiírás alatt kommentben a beküldési határidejéig.

A „Neked mit mesél a karkötő? Valentin-nap nyereményjáték.” egyfordulós, a játék beküldési határideje: 2022. január 31. 24:00.

2.2 A Divatékszerbolt promóciós játékban és a sorsoláson csak a 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. A játékosok a játékban történt részvételükkel kijelentik, hogy elmúltak 18 évesek.

2.3 A játékban és a sorsoláson az azonos Facebook profilról posztolt megoldások közül csak egy posztot (a legelsőt) veszi a szervező figyelembe. Ugyanazon megoldás, tartalmilag azonos történet különböző profilokról történő többszöri beküldése esetén a szervező csak az elsőt veszi figyelembe a későbbi "másolatok" automatikusan kizárásra kerülnek

2.4. A promóciós játékban nem vehetnek részt a Divatékszerbolt webáruház üzemeltetőjének munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

3.) A játék időtartama

A promóciós játék 2022. január 24. napján a nyereményjáték Facebook posztjának a Divatékszerbolt hivatalos oldalán (https://www.facebook.com/divatekszerbolt/) történő kihelyezésével kezdődik és 2022. január 31. napján 24:00 óráig, az utolsó érvényes válasz komment beérkezéséig tart.

4.) A játék menete, a sorsolások

4.1. A „Neked mit mesél a karkötő? Valentin-nap nyereményjáték” promóciós játék keretén belül a Szervező január 24-31 között játékot hirdet meg, melynek keretében hivatalos Facebook oldalán egy játékindító posztban megjelöli a feladatot. A játék 1 fordulós. 

4.2 A játékban történő részvétel esetén egy min 600, max 1000 karakteres, a poszthoz tartozó képen megjelenített karkötőhöz kapcsolódó frappáns történetet kell kommentként kiposztolni (a karaktereket a szóközökkel együtt számoljuk!) a Divatékszerbolt facebook oldalán a valentin napi játékfelhívás alá, a játék ideje alatt. Nem szükséges a történetbe az összes charmot belefoglalni, de legalább 3 szimbolikus charmot érinteni szükséges. (Az interneten számos szolgáltatás elérhető, ahol a szöveg bemásolását követően könnyedén ellenőrizhető a karakterszám, pl. Google Translate.)

4.3. A játék végén két nyertest hirdetünk az alábbiak szerimt.

A játék végén a legszebb történetről egy 3 tagú zsűri fog dönteni. A Divatékszerbolt munkatársaiból álló zsűri szemlézi és a legjobb történetet, a legjobb, legfrappánsabb, legszívhezszólóbb történet alapján választja ki a nyertest. A kiválasztott történet írójának a nyereménye 1 db Pandora Rózsa szívlakat függő ezüst charm és 1 db  Pandora Moments ezüst multi kígyólánc karkötő.

Sorsolás útján még egy nyertes hirdetünk. A sorsolásba bekerül mindenki, aki írt és játékba küldött egy a játékfeltételeknek megfelelő történetet a karkötőhöz kapcsolódóan, a poszt alá kommentben, a játék időtartama alatt. Mindenki csak egyszer tud a kalapba kerülni, amin kisorsolunk egy nyertest, akinek a nyereménye egy Pandora Lóhere patkó és katicabogár ezüst charm (lásd kommentben a bejegyzés alatt).

Szervező a feltételeknek megfelelő Játékosai közül az ajándék termékeket a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program (www.random.org) segítségével sorsolja ki. A sorsolás helyszíne a Tagira Kereskedelmi és Szolgaltátó Kft.  székhelye: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19. A sorsolás zártkörű.

4.4. Szervező a játék végén a Facebook postban megküldött megfejtések eredményének megfelelően, a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő nyertesek részére, a 4.3 pontokban meghatározott nyertesek számára az ott meghatározott nyereményeket biztosítja és küldi el az előzetesen leegyeztetett szállítási címükre nyereményként.

5.) A nyeremények, a nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1. A Promócióban az alábbi Nyereményeket biztosítja és részben sorsolja ki a Szervező:

a.) A zsűri által kiválasztott legszebb történet írója nyereménye 1 db Pandora Rózsa szívlakat függő ezüst charm és 1 db  Pandora Moments ezüst multi kígyólánc karkötő.

b.) A sorsolás útján kiválasztott nyertes nyereménye 1 db Pandora Lóhere patkó és katicabogár ezüst charm.

5.2 Az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjai:

Sorsolás: 2022. február 1. 14:00 óra
Eredményhirdetés: 2022. február 2.

5.3. A Szervező a Nyerteseket legkésőbb az eredményhirdetést, illetve a sorsolási időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Facebook oldalra kitett eredményközlő postban, illetve a játék során a játékos által megadott Facebook profil címére küldött messenger üzenet segítségével (amennyiben a játékos profiljában engedélyezett ez a funkció), 1 (egy) alkalommal („Értesítés”).

A nyertes Játékos az [email protected] e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és a Nyeremény átadásához szükséges postázási címét és kontakt adatait pontosan megadni.

Amennyiben egy Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, a Részvételi szabályzat alapján a Játékból kizárásra került, így elesik a nyereményétől.

Amennyiben a meghirdetett nyertesek kizárásra kerülnek a Promócióból, mivel nem igazolták vissza az Értesítést, vagy a Nyeremény átadása bármely egyéb, Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, az adott Nyereményt visszavontnak kell tekinteni.

5.4. Szervező a Nyereményt a Nyertessel történt egyeztetést és visszaigazolását követően, postai úton juttatja el legkésőbb 2022. február 28-ig a Játékos megadott szállítási címére. Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani. Amennyiben a Nyeremény jelen pontban írt időpontban történő átvétele Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy e körülmény Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény kézbesítésére és átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5. A Szervező a Nyereményeket és a promóciós játék nyerteseit a Honlapon és a Facebook oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes a Játék során megadott neve, Facebook profilja jelenik meg.

6.) Vegyes rendelkezések

6.1. A játékos által a játékba küldött tartalmak, a játékos megadott adatainak a hiányosságaiért (hiányzó adatok, elírások, nem valós adatok feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Partner a Nyereményét az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

6.3. A Promóciós játékkal kapcsolatban a játékban részt vevő részéről felmerülő egyéb költségek(például: utazás, levelezés, kommunikáció, nyereményátvétel, stb.) a Játékost terhelik.

6.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek teljesülését, a Partner által megadott adatok helyességét érvényességét, valódiságát. Amennyiben bármely szabálytalanságot (pl. összeférhetetlenséget) vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Partnert azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

6.5 A Szervező kizárja a felelősségét a honlap és a Facebook szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a szolgáltatások nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve a hibát megszüntesse.

6.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékba beküldött tartalmakat szemlézze, azokat részben, vagy egészben blog, cikk, tartalom formájában a weboldalán, vagy Facebook oldalán megjelentesse. A játékba küldött tartalmak ezen felhasználásához a játékos a játékban történő részvételével hozzájárul.

6.7 A Szervező a Promóciót követően a játékról összefoglalót, cikket, beszámolót jelentethet meg, ahol a nyertesek neve, a játékba beküldött tartalmai, megjelentetésre kerülhetnek. A játékba küldött tartalmak ezen felhasználásához a játékos a játékban történő részvételével hozzájárul.

6.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

6.9. A jelen promóciós játékra és részvételi szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal. A játékban résztvevők személyes adatai a játék lezárultát követően 1 hónapig kerülnek megőrzésre, a játék nyerteseinek személyes adatai a sorsolást követően 8 évig kerülnek megőrzésre, majd a megőrzési időt követően automatikusan törlésre kerülnek.

Nagykanizsa, 2022. január 20.