„Találd meg a Pandora-t” promóció játékszabályzat

1.) A játék, a promóció szervezője

A Divatékszerbolt  „Találd meg a Pandora-t” elnevezésű promóciós játék („Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Tagira Kereskedelmi és Szolgaltátó Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19., cégjegyzékszáma: 20-09-064294) („Szervező”).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2.) A játékban és a sorsolásban történő részvétel feltételei

2.1 A promóciós játékban a Divatékszerbolt webáruház minden Facebook fiókkal rendelkező partnere, látogatója részt vehet, amennyiben az adott játék kiírásában megjelölt feladatra érvényes és a kiírásnak megfelelő megoldást, megfelelő hozzászólást helyez el a Divatékszerbolt Facebook oldalán a játékkiírás alatt kommentben a játék beküldési határidejéig.

A „Találd meg a Pandora-t” játék megoldás beküldési határideje:

2022. október 15. 24:00 óra

2.2 A Divatékszerbolt promóciós játékban és a sorsoláson csak a 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. A játékosok a játékban történt részvételükkel kijelentik, hogy elmúltak 18 évesek.

2.3 A játékban az azonos Facebook profilról posztolt, az azonos Facebook profillal elhelyezett megoldások közül csak egy megfejtést vesz a szervező figyelembe.

2.4. A promóciós játékban nem vehetnek részt a Divatékszerbolt webáruház üzemeltetőjének munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

3.) A játék időtartama

A promóciós játék 2022. Október 6. napján a játék kiírását, a játék felhívást tartalmazó  Facebook postjának a Divatékszerbolt hivatalos oldalán (https://www.facebook.com/divatekszerbolt/) történő kihelyezésével és megjelenésével kezdődik és 2022. október 15. napján 24:00 óráig, az utolsó  érvényes válasz komment beérkezéséig tart.

4.) A játék menete, a sorsolások

4.1. A „Találd meg a Pandora-t” promóciós játék időszakában a Szervező Október 6.-ai kezdettel, egyfordulós játékot hirdet meg, melynek keretében hivatalos Facebook oldalán egy játékindító posztban megjelöli az adott játék feladatot és elindítja a játékot. A játékban Veszprém október 15-én nyíló új Pandora boltját kell megtalálni, majd a bolttal közös szelfit kell készíteni és a Facebookon a játék post alatt egy kísérő mondattal együtt elhelyezni kommentben és  lehetőség szerint a posztot megosztani a játékos saját Facebook oldalán is.

4.2 A játékban történő részvétel esetén egy darab a kiírásnak megfelelő “szelfi fotót” kell készíteni a játékos fotójával a bolt utcai frontjával a háttérben, ahol a bolt frontján részben, vagy egészben látszik a “Pandora” felirat. Ezt követően a fotót egy szöveges, írásos üzenettel együtt fel kell tölteni a Játékkiírás Facebook postjához, majd lehetőség szerint megosztani a Játékos saját Facebook oldalán.

4.3 A játék keretében egy azonos Facebook profilról játszó játékos csak egy esetben lesz figyelembe véve a játék elbírálásánál. Az azonos Facebook profilról több kommentet is játékba küldő játékos esetén a Szervező automatikusan az időrendben első kommentet veszi figyelembe.

4.4 A feltöltött játék megoldásokat, a hozzászólásokat a kiíró a Divatékszerbolt munkatársaiból álló zsűri is szemlézi és a kiírásnak megfelelő minden hozzászólót 1 db 20%-os a veszprémi Pandora üzletben beváltható vásárlási kuponnal jutalmazza.

5.) A nyeremények, a nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1. A Promócióban az alábbi Nyereményeket biztosítja a Szervező:

1 db 20 %-os a veszprémi Pandora üzletben beváltható vásárlási kupon

5.2 Az eredményhirdetések, kuponkiküldések időpontjai:

A játék ideje alatt illetve legkésőbb október 16. 24 óra

5.3. A Szervező a Nyerteseket legkésőbb az eredményhirdetést követően aznap értesíti a játék során a játékos által megadott Facebook profil címére küldött messenger üzenet segítségével(amennyiben a játékos profiljában engedélyezett ez a funkció), 1 (egy) alkalommal („Értesítés”). Az értesítő messenger üzenet tartalmazza a 20%-os vásárlási kupont, az egyedi kuponkódot és veszprémi bolt pontos címét, elérhetőségeit.

5.4. A Játékos a kupont október 29.-ig tudja majd beváltani a veszprémi Pandora üzletben nem akciós, aktuálisan promócióban nem szereplő Pandora termékek vásárlásához a kuponkód megadásával. A kupon csak egyszer váltható be.

5.5. A Szervező a promóciós játék lezárultát követően a játékról, a beküldött postokról a Honlapon és a Facebook oldalon összefoglalót tehet közzé, amelyben felhasználhatja a Játékos által a Játékban megadott információkat, a feltöltött képet, a szöveges üzenetet és a játékos Facebook profilban megadott nevét.

6.) Vegyes rendelkezések

6.1. A játékos által a játékba küldött és a Facebook oldalon megjelenő tartalom jogszabályoknak történő megfeleléséért, a játékos megadott adatainak a hiányosságaiért (hiányzó adatok, elírások, nem valós adatok feltüntetése, stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Partner a Nyereményét a kupon beváltási határidejéig nem használja fel, úgy az érvénytelenné válik, annak újra érvényesítését a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

6.3. A Promóciós játékkal kapcsolatban a játékban részt vevő részéről felmerülő egyéb költségek(például: utazás, levelezés, kommunikáció, nyereményátvétel, stb.) a Játékost terhelik.

6.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek teljesülését, a Játékos által megadott adatok helyességét érvényességét, valódiságát. Amennyiben bármely szabálytalanságot (pl. összeférhetetlenséget) vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

6.5 A Szervező kizárja a felelősségét a honlap és a Facebook szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a szolgáltatások nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve a hibát megszüntesse.

6.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékba beküldött tartalmakat szemlézze, azokat részben, vagy egészben blog, cikk, tartalom  formájában a weboldalán, vagy Facebook oldalán megjelentesse. A játékba küldött tartalmak ezen felhasználásához a játékos a játékban történő részvételével hozzájárul.

6.7 A Szervező a Promóció lezárultát követően a  játékról összefoglalót, cikket, beszámolót jelentethet meg, ahol a játékosok Facebook oldalon használt neve, a játékba beküldött tartalmai, megjelentetésre kerülhetnek.

6.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

6.9. A jelen promóciós játékra és részvételi szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal.

Nagykanizsa, 2022. Október 05.