Játékszabályzat - Karácsonyi manóvadászat - 2021

1. A játék, a promóció szervezője

A Divatékszerbolt  „Karácsonyi manóvadászat” elnevezésű promóciós játék („Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Tagira Kereskedelmi és Szolgaltátó Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19., cégjegyzékszáma:20-09-064294) („Szervező”).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. A játékban és a sorsolásban történő részvétel feltételei

2.1 A „Karácsonyi manóvadászat” promóciós játékban a Divatékszerbolt webáruház minden regisztrált és nem regisztrált felhasználója, partnere, látogatója részt vehet, amennyiben az játék kiírásában megjelölt feladatra érvényes és a kiírásnak megfelelő megfejtést helyez el a Divatékszerbolt „Karácsonyi manóvadászat” oldalán a megfelelő mezőben, illetve a megfejtés beküldésekor és a sorsoláskor aktív hírlevél feliratkozással rendelkezik a játékban használt e-mail címére.

A „Karácsonyi manóvadászat” játék egyfordulós, a megfejtés beküldési határideje: 2021.12.14. 24:00 óra.

2.2 A Divatékszerbolt promóciós játékban és a sorsoláson csak a 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. A játékosok a játékban történt részvételükkel kijelentik, hogy elmúltak 18 évesek.

2.3 A játékban egy azonos e-mail címmel több alkalommal is lehet próbálkozni, azonban az első sikeres beküldött megoldást követően, ugyanazon mail címmel a megoldás többször már nem küldhető játékba. A megoldás beküldésének módjából következően egy email címhez tartozó megfejtés csak egy megfejtésként kerül rögzítésre, illetve egy megfejtésként kerül be a sorsolási folyamatba. A játékban csak valós, működő és helyesen megadott e-mail cím megadásával lehet részt venni.

2.4. A promóciós játékban nem vehetnek részt a Divatékszerbolt webáruház üzemeltetőjének munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

3. A játék időtartama

A promóciós játék 2021. December 5. napján 00:00 órakor a feladvány egyes betűinek és a manók a Divatékszerbolt hivatalos oldalán történő kihelyezésével és megjelenésével kezdődik és 2021. december 14. napján 24:00 óráig tart.

4. A játék menete, a sorsolások

4.1. A „Karácsonyi manóvadászat” promóciós játék időszakában a Szervező December 5.-ei kezdettel egy egyfordulós játékot hirdet meg, melynek keretében a játékosoknak a Divatékszerbolt webshopban egy kulcsszót kell megfejteniük a termékeknél feltűnő karácsonyi manók és a manóknál lévő betűk megtalálásával, összegyűjtésével és értelmes szóvá történő összerakásával. A játék indítása előtt a webshopban, a Facebook oldalon további információk segítik a játékosokat.

4.2. A „Karácsonyi manóvadászat” promóciós játékban a webshop termékei között manók vannak elbújva, amelyeket a termékek, a különböző terméktípusok, karácsonyi kollekciók átnézésével lehet megtalálni. Minden manó 1 db betűt tart a kezében, amelyeket össze kell gyűjteni és az összegyűjtött betűkből egy értelmes magyar hat betűs szót kell összeállítani, ami a játék megfejtése, a “lakat kódja”. A manók a játék során változtatják a helyüket, időközönként más terméket keresnek az elrejtőzéshez. 

4.3. A játék keretében egy profilról, egy e-mail címmel csak egy alkalommal lehetséges érvényes és helyes megfejtést beküldeni a játékba, a sikeres megfejtés beküldését követően ugyanazon felhasználói azonosítóval, illetve ugyanazon e-mail címről további megfejtés nem küldhető be.

4.4 A megfejtést a Divatékszerbolt weboldalon az alábbi címen : https://www.divatekszerbolt.hu/karacsonyi-mano-vadaszat lehet a játékba küldeni, ahol először a megfejtést,  a “lakat kódját” kell megadni. Amennyiben a játékos helyes megfejtést küld játékba, utána kell megadni a játékos nevét és e-mail címét, majd ugyanott el kell fogadni a játékfeltételeket. Amennyiben a játékos megadott e-mail címével még nem iratkozott fel hírlevélre, ugyanitt tud felíratkozni. A játékos a részvételét a “Beküldöm a megfejtést” gombra kattintva tudja véglegesíteni, amelyet követően a rendszer azt a képernyőn és e-mailban is nyugtázza, visszaigazolja.

A játékosok tetszőleges alkalommal próbálkozhatnak a megfejtés beküldésével a játék megfejtés beküldő oldalán.

4.5 Szervező a helyes megfejtés beküldését követően automatikusan, a 2., 4.2., és 4.3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő nyertesek  részére, a 5.1 pontban meghatározott vásárlási kupont küld el megadott e-mail címükre nyereményként.
Rosszul megadott e-mail cím esetén a weboldal nyilvánvalóan nem tudja postázni a játékos számára az 5 %-os vásárlási kupont, így a vásárlási kupon ezen játékosok számára végérvényesen elveszik. A Játékosok felelőssége a játékban a helyes, működő és e-maileket fogadni tudó e-mail cím megadása, a Szervező nem felelős a nem helyes e-mail cím megadásáért és hibás, nem működő e-mail cím játékba küldéséért.

4.6 A Szervező a helyes megfejtést beküldők és a játékfeltételeket teljesítők kuponos megajándékozásán túl, a játék lezárását követően további termékeket sorsol ki az 5.1. pontban leírtaknak megfelelően a játékban résztvevő minden játékos között, úgy hogy a nem valós e-mail címet megadó, és nyilvánvalóan nem létező email címmel játszó  játékosok a sorsolásból automatikusan kizárásra kerülnek.

4.7. Szervező a játék végén a beküldött megfejtéseknek megfelelően, a 2., 4.2., és 4.3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosainak részére az ajándék termékeket a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program (www.random.org) segítségével sorsolja ki. A sorsolás helyszíne a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  székhelye: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19. A sorsolás zártkörű.

A Szervező a sorsoláskor 4 nyertest és 4 pótnyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyertesek kiértesítésre kerülnek, e-mail címükre küldött elektronikus üzenettel.

5. A nyeremények, a nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1. A Promócióban az alábbi Nyereményeket biztosítja és részben sorsolja ki a Szervező:

5 %-os vásárlási kupon

PANDORA karácsonyi karkötő egy karácsonyi charmmal
SWAROVSKI karácsonyi dísz
BOSS férfi karkötő
DESIGUAL Happy Bag fukszia sapka kesztyű szett

Minden helyes megfejtést beküldő játékos a helyes beküldés nyugtázásával egyidejűleg egy 5 % vásárlási kupont kap, ahol a kuponkód a beküldés után közvetlenül is megjelenik a játék felületen, illetve elküldésre kerül a játékos megadott e-mail címére. A kupon bármely nem akciós, más promócióban nem részt vevő termék vásárlásához használható fel január 15.-én éjfélig, a kupon más kuponokkal nem összevonható.
A Promócióban 4 db ajándéktárgy kerül kisorsolásra a játék lezárását követően az összes jó megfejtést beküldött játékos között.

5.2 Az eredményhirdetés és a sorsolás időpontja:

Sorsolás: december 15. 14:00 óra
Eredményhirdetés:  december 15. 15:00 óra

5.3. A Szervező a Nyerteseket legkésőbb az eredményhirdetést, illetve a  sorsolási időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Facebook oldalra és a Weboldalra kitett eredményközlő postban, illetve a játék során a játékos által megadott e-mail címre küldött üzenet segítségével, 1 (egy) alkalommal („Értesítés”). 

A nyertes Játékos a kiértesítés e-mailre válaszolva, vagy a játékban használt e-mail fiókjából elküldveaz [email protected] e-mail címen köteles az Értesítés postafiókba érkezését követő 3 (három) napon belül visszaigazolni az Értesítést, és a Nyeremény átadásához szükséges postázási címét és kontakt adatait pontosan megadni.

Amennyiben egy Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, a Részvételi szabályzat alapján a Játékból kizárásra került, így elesik a nyereményétől és automatikusan az ABC-ben következő pótnyertes kerül kiértesítésre, akiknek szintén az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) napon belül visszaigazolni az Értesítést, és a Nyeremény átadásához szükséges postázási címét és kontakt adatait pontosan megadni.

Amennyiben a sorsoláskor meghirdetett nyertesek, és a pótnyertesek kizárásra kerülnek a Promócióból, vagy nem igazolják vissza az Értesítést, vagy a Nyeremény átadása bármely egyéb, Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, az adott Nyereményt visszavontnak kell tekinteni.

5.4. Szervező a Nyereményt a Nyertessel történt egyeztetést és visszaigazolását követően, postai úton juttatja el legkésőbb 2021. december 31-ig a Játékos megadott szállítási címére. Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani. Amennyiben a Nyeremény jelen pontban írt időpontban történő átvétele Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy e körülmény Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény kézbesítésére és átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5. A Szervező a Nyereményeket és a promóciós játék nyerteseit a Honlapon és a Facebook oldalon is közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes a Játék során megadott neve, és nyereménye jelenik meg.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A játékos által a játékba küldött tartalmak, a megfejtés a játékos megadott adatainak a hiányosságaiért (hiányzó adatok, elírások, nem valós adatok feltüntetése, stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Partner a Nyereményét az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

6.3. A Promóciós játékkal kapcsolatban a játékban részt vevő részéről felmerülő egyéb költségek (például: utazás, levelezés, kommunikáció, nyereményátvétel, stb.) a Játékost terhelik.

6.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek teljesülését, a Partner által megadott adatok helyességét érvényességét, valódiságát. Amennyiben bármely szabálytalanságot (pl. összeférhetetlenséget) vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Partnert azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

6.5 A Szervező kizárja a felelősségét a honlap és a Facebook szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a szolgáltatások nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve a hibát megszüntesse.

6.6 A Szervező a Promóciót követően a  játékról összefoglalót, cikket, beszámolót jelentethet meg, ahol a nyertesek neve, a nyeremények megjelentetésre kerülhetnek.

6.7 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

6.8. A jelen promóciós játékra és részvételi szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal, az oldal adatkezelési tájékoztatójával. A játékban résztvevők személyes adatai a játék lezárultát követően 1 hónapig kerülnek megőrzésre, a játék nyerteseinek személyes adatai a sorsolást követően 8 évig kerülnek megőrzésre, majd a megőrzési időt követően automatikusan törlésre kerülnek.

2021.12.02.