Divatékszerbolt.hu Instagram nyereményjáték - játékszabályzat

Neked melyik a kedvenc tengerparti városod? Játssz velünk a divatekszerbolt.hu Instagram oldalán és nyerd meg a Thomas Sabo bokaláncot: Thomas Sabo ezüst bokalánc (AK0002-001-12-L27v)

1.) A játék, a promóció szervezője
A Divatékszerbolt „Thomas Sabo - tengerparti hangulatban” elnevezésű promóciós játék („Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19., cégjegyzékszáma: 20-09-064294) („Szervező”).
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2.) A játékban és a sorsolásban történő részvétel feltételei

2.1 A promóciós játékban a Divatékszerbolt webáruház minden Instagram fiókkal rendelkező partnere, látogatója részt vehet, amennyiben az aktuális játék forduló kiírásában megjelölt feladatra érvényes és a kiírásnak megfelelő megoldást helyez el a Divatékszerbolt.hu Instagram oldalán a játékkiírás alatt kommentben a játék végéig.

A „Thomas Sabo - tengerparti hangulatban” játék beküldési határideje:
2022. április 26. 23:59 óra

2.2 A Divatékszerbolt promóciós játékban és a sorsoláson csak a 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. A játékosok a játékban történt részvételükkel kijelentik, hogy elmúltak 18 évesek.
2.3 A játékban és a sorsoláson, az azonos Instagram profilrral csak egyszer kerül bele a sorsolásba.
2.4. A promóciós játékban nem vehetnek részt a Divatékszerbolt webáruház üzemeltetőjének munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

3.) A játék időtartama
A promóciós játék 2022. április 19.-én, a feladatot tartlamazó Instagram poszt megjelenésével kezdődik és április 26.-én 23:59 óráig tart.

4.) A játék menete, a sorsolás

A Nyereményjátékban a játékidőszak alatt lehet részt venni.

1. A játékidőszakon belül keresd fel a divatekszerbolt.hu Instagram oldalát.
2. Tájékozódj a részletekről.
3. Az általános játékszabályzat elolvasása után a játékidőszakon belül válaszolj kommentben, a posztban feltett kérdésre. Ezzel a Felhasználó a jelen Szabályzatot és az abban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot kifejezetten elfogadja.

5.) A nyeremények, a nyertesek értesítése, nyeremények átvétele
5.1. A Promócióban az alábbi Nyereményt biztosítja és sorsolja ki a Szervező:
1 db Thomas Sabo ezüst bokaláncot (AK0002-001-12-L27v)

5.2 Az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjai:
2022. április 28.
Sorsolás: április 27. - 10 óra.

(www.simpliers.com) segítségével sorsolja ki. A sorsolás helyszíne a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltató́ Kft. székhelye: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19. A sorsolás zártkörű.

5.3. A Szervező a Nyertest legkésőbb az eredményhirdetést, illetve a sorsolási időpontot követőn értesíti a divatekszerbolt Instagram oldalra kitett eredményközlő postban, illetve a játék során a játékos által megadott Instagram profil címére küldött üzenet segítségével (amennyiben a játékos profiljában engedélyezett ez a funkció), 1 (egy) alkalommal („Értesítés”).

A nyertes Játékos az [email protected] e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és a Nyeremény átadásához szükséges postázási címét és kontakt adatait pontosan megadni.
Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, a Részvételi szabályzat alapján a Játékból kizárásra került, így elesik a nyereményétől.

Amennyiben a sorsoláskor meghirdetett nyertes kizárásra kerülne a Promócióból, vagy nem igazolja vissza az Értesítést, vagy a Nyeremény átadása bármely egyéb, Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul, az adott Nyereményt visszavontnak kell tekinteni.

5.4. Szervező a Nyereményt a Nyertessel történt egyeztetést és visszaigazolását követően, postai úton juttatja el a Játékos megadott szállítási címére 2022. május 10-ig. Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani. Amennyiben a Nyeremény jelen pontban írt időpontban történő átvétele Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy e körülmény Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény kézbesítésére és átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5. A Szervező a Nyereményeket és a promóciós játék nyertesét az Instagram oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes a Játék során megadott neve, Instgram profilja jelenik meg.

6.) Vegyes rendelkezések
6.1. A játékos által a játékba küldött tartalmak, a játékos megadott adatainak a hiányosságaiért (hiányzó adatok, elírások, nem valós adatok feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Partner a Nyereményét az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
6.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.
6.3. A Promóciós játékkal kapcsolatban a játékban részt vevő részéről felmerülő egyéb költségek(például: utazás, levelezés, kommunikáció, nyereményátvétel, stb.) a Játékost terhelik.
6.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenőrizze a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek teljesülését, a Partner által megadott adatok helyességét érvényességét, valódiságát. Amennyiben bármely szabálytalanságot (pl. összeférhetetlenséget) vagy sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Partnert azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.
6.5 A Szervező kizárja a felelősségét a honlap és a Facebook szolgáltatás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a szolgáltatások nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve a hibát megszüntesse.
6.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékba beküldött tartalmakat szemlézze, azokat részben, vagy egészben blog, cikk, tartalom formájában a weboldalán, vagy Facebook oldalán megjelentesse. A játékba küldött tartalmak ezen felhasználásához a játékos a játékban történő részvételével hozzájárul.
6.7 A Szervező a Promóciót követően a játékról összefoglalót, cikket, beszámolót jelentethet meg, ahol a nyertesek neve, a játékba beküldött tartalmai, megjelentetésre kerülhetnek.
6.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
6.9. A jelen promóciós játékra és részvételi szabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal.
A Instagram / META mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot az Instagram nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban. A Szervezố a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Instagram oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

2022. április 19.