DIVATÉKSZERBOLT Törzsvásárlói program 
általános részvételi feltételek törzsvásárlók részére

1. Általános Részvételi Feltételek hatálya

A Divatékszerbolt Törzsvásárlói program Általános Részvételi Feltételek törzsvásárlók részére (továbbiakban: „program”) hatálya alá tartozik a programot meghirdető divatekszerbolt.hu internetes áruház. (továbbiakban: „Divatékszerbolt” és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: „törzsvásárló”) viszonya.

2. Jelentkezés feltételei

2.1. A program törzsvásárlója lehet bármely természetes személy. A 18. életévét be nem töltött személy szülője, vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával válhat a program törzsvásárlójává.

2.2. A törzsvásárló programba történő jelentkezés a következő módon  történhet: a divatékszerbolt.hu webáruházban sikeres regisztrációval. 

 2.3. A weboldalon történő regisztrációval a törzsvásárló elfogadja jelen Általános Részvételi Feltételeket, valamint annak későbbi módosításait.

2.4. Amennyiben a Törzsvásárló által közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a regisztráció érvénytelen.

3. Pontok jóváírása

3.1. A Divatékszerbolt.hu webáruházban történő vásárlás alkalmával, pontok kerülnek jóváírásra. A pontokat számítógépen tartjuk nyilván, a pontok egyenlegéről minden vásárláskor értesítést küldünk és a regisztrációs lapon megnézhető.

3.2. Minden befejezett 100,- Ft vásárlási összeg után két pont kerül jóváírásra.

 4. Pontok beváltása

4.1. A pontok beváltására Divatékszerbolt.hu webáruházban van lehetőség. A pontbeváltás esetén egy pont egy forint árengedménynek felel meg. A Divatékszerbolt.hu a beváltott pontoknak megfelelő engedményt ad a vásárlás végösszegéből. Egy vásárlás alkalmával a vásárolt érték legfeljebb 50%-a fizethető pontokkal, de a a kedvezmények és a hűségpontok együttes összege nem haladhatja meg a vásárlás értékének 50% százalékát. A törzsvásárlói pontok akciós termékekre nem váthatók be. 

4.2 A beváltás során vásárolt cikkek után járó pontok ugyanúgy jóváírásra kerülnek, mintha nem pontbeváltással fizetne a törzsvásárló.

 4.3 Különböző törzsvásárlók pontgyűjtő kártyáin gyűjtött pontok összevonása nem lehetséges.

4.4. Termék visszavétele esetén, amennyiben a vásárláskor pontbeszámítás történt, a vevő kártalanítása részben pontokkal történik.

5. Törzsvásárlói adatok kezelése

 3.2. A Divatékszerbolt kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők részére nem továbbítja, és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze. A Divatékszerbolt a kártyabirtokos törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes.

6 .Programban való részvétel megszüntetése

6.1. A Divatékszerbolt.hu jogosult a törzsvásárlónak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a Divatékszerbolt.hu webáruházzal.

6.2. Fenti esetben Divatékszerbolt mentesül a törzsvásárlónak a megszüntetés időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.

6.3. A törzsvásárlónak jogában áll a programban való részvételét bármikor indoklás nélkül megszüntetni.

7. Program időtartama

7.1. A pontgyűjtő program határozatlan időtartamú. A Divatékszerbolt jogosult bármikor megszüntetni a programot a törzsvásárlók értesítése mellett. Az értesítés megjelenésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására további 90 napig van lehetőség. A 90 nap leteltével az addig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, a továbbiakban a programból eredő igényérvényesítésre nincs mód.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A program működésével és használatával kapcsolatos felvilágosítást a törzsvásárlók a Divatékszerbolt.hu webáruházban a következő telefonszámon kaphat: 0630 574 7351

8.2. A Divatékszerbolt nem felel a törzsvásárlókat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.

8.3. Tekintettel arra, hogy a Divatékszerbolt jelen programmal a törzsvásárlók részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a Divatékszerbolt fenntartja magának a jelen Általános Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a törzsvásárlókat emailen tájékoztatja.

8.4. A regisztrációval a törzsvásárló elfogadja a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét a Törzsvásárlói programmal kapcsolatos minden jogvita esetére.